Utvecklingsutskott

Ord M=1, C=1, KD=1, S=2 Ers M=1, C=2, S=2 Väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga