Finans- och ledningsutskott

Ord C=2, M=1, S=2. Ers M=1,L=1, KD=1, S=1, V=1. Väljs av kommunstyrelsen

Mandatperiod 2019-01-01 - 2022-12-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga