Kommunstyrelsen

Ord c = 4, m = 2, kd = 1, l = 1, s = 4, mp = 1, v = 1, sd 1Mandatfördeln ersättare: c = 3, m = 3, kd = 1, l = 1, s = 5, v = 1, sd = 1 Väljs av Kommunfullmäktige

Mandatperiod 2018-11-01 - 2021-10-31

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga