Kommunfullmäktige

s = 18, c = 14, m = 10, v = 5, sd = 5, l = 3, kd = 3, mp = 3 Ers s = 9, c = 7, m = 5, v = 3, sd = 3, l = 2, kd = 2, mp = 2

Mandatperiod 2018-10-15 - 2022-10-14

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga