Kommunfullmäktige

s = 22, m= 12, c = 8, mp = 6, l = 4, v = 4,, sd 4, kd = 1 Ers s = 11 m = 6, c =4, l = 2, mp = 3, v = 2 ,kd = 2, sd = 2

Mandatperiod 2014-10-15 - 2018-10-14

Ordinarie   Suppleanter/ersättare   Samtliga